Datenschutz

Wij, Ballooning Adventure, hebben in het verleden en zullen ook in de toekomst uw persoonlijke informatie die bij ons bekend is respecteren en niet delen met derden.

Informatie die wij, Ballooning Adventure, eventueel van u kunnen verkrijgen zijn naam, adres, telefoonnummer, mailadressen en gewicht, en wanneer u zakelijk een factuur ontvangt, bij uitzondering, de bankgegevens.

Deze informatie/gegevens gebruiken wij voor onze reserveringen en voor facturatie.

Gegevens voor reserveringen, zonder dat daar noodzaak voor is, worden niet bewaard of opgeslagen.
Facturatiegegevens dienen wij volgens de regels van de belastingdienst minimaal 7 jaar te bewaren.

Uiteraard heeft u recht op inzage, rectificatie of wissen van de bij ons bekende persoonsgegevens.
Mocht u hiervoor een verzoek hebben dan kan dat via info@ballooning-adventure.nl

Mocht u het niet eens zijn met onze privacy verklaring of de manier wij met uw gegevens omgaan dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ballooning Adventure
Rita van Veen
Ouverturestraat 7
7534 CX Enschede
Mobiel: 06-21584520
Email: info@ballooning-adventure.nl

KvK: 82447535
Btw: NL003688603 B 23
Bank: NL06ABNA0431046433